en English
Logo Pro-Motivate

Dobrodruzi a průzkumníci

Dobrodruzi a průzkumníci zpochybňují konvenční moudrost, protože věří, že to jde, a pak hledají způsob, jak toho dosáhnout. Schopnost překonávat překážky, riskovat, týmová práce, vedení, komunikace a inovace jsou pro jejich úspěch zásadní.