Termín „geopolitika“ zahrnuje různé oblasti vzdělávání. Patří mezi ně geografické faktory, které hrají roli ve světové politice, vztahy mezi zeměmi a jejich ekonomický dopad. Jinými slovy, geopolitičtí mluvčí jsou odborníci v oblasti mezinárodních vztahů s důrazem na geografické faktory, které zahrnují umístění, zdroje, lidské i jiné, a dostupnost.

Přestože byla geopolitika kdysi považována za prozřetelnost státníků, stále více se stává něčím uznávaným ve světě obchodu. Multikorporace po celém světě závisí na dobrém porozumění geopolitice v konkrétních regionech i globálně, aby mohly provozovat své podnikání a plnit své obchodní požadavky.

Geopolitičtí mluvčí proto potřebují dobré porozumění mezinárodnímu právu, politice v regionálním i globálním měřítku, bystré obchodní schopnosti a schopnost předat své poselství publiku v globálním i makroekonomickém měřítku. Tím osvětlí publikum a zároveň mají schopnost udržet si neustálý zájem o jejich konkrétní sdělení. Musí však mít také schopnost předat své poselství srozumitelným způsobem, který udrží publikum nabité informacemi pro osobní i obchodní použití.

Kontaktujte nás.

  ->  Propagujte mluvčí agentury Geopolitické mluvčí

  Promotivate zastupuje některé z předních světových geopolitických řečníků, kteří sledují globální trendy v politické, ekonomické a sociální sféře. Jinými slovy, různé faktory, které ovlivňují, jak je řízen globální obchod.

  Pro geopolitické řečníky, kteří se zabývají hlavními globálními problémy zahrnujícími ekonomiku, volatilitu trhu, bezpečnost a obchod, zvažte jednoho z těchto vynikajících řečníků:

  Rezervujte si svého geopolitického mluvčího

  Spojte se s jedním z předních geopolitických řečníků společnosti Promotivate, abyste zajistili úspěch vaší příští akce. Na book, kontaktujte nás na adrese ask@pro-motivate.com nebo nám zavolejte na číslo +34938004890.