en English
Logo Pro-Motivate

Vzdělání

Reforma vzdělávání je pro vlády, místní úřady a soukromé školy a vysoké školy neustále výzvou. Na konferencích představujeme celosvětově uznávané odborníky, kteří mají know-how provozovat nejlepší vzdělávací systémy na světě.