Pranešėjai Švedijoje ir iš jos konferencijoje kalba visame pasaulyje. Be švedų kalbos pranešėjų, į Stokholmą ir aplinkinius miestus atvežame tarptautinius pranešėjus didelėms konferencijoms ir įmonių kalbėjimo poreikiams.

Palaikykite ryšį su mumis.