Mario Agostinelli - Kelliem - Minn Aġenzija Promotivate Speaker

Mario Agostinelli

Konferenza Kelliem Mario Agostinelli - Minn Aġenzija Promotivate Speaker

Mario Agostinelli

Politiku Taljan b'enfasi fuq riformi ambjentali, soċjali u politiċi u trasparenza


Ewropa

L-Italja

  • Firxa tal-Ħlas:

  • £
  • $
  • POA
Ara Vidjows u Kelliema Relatati

Ikkuntattja lilna

/ /

Mario Agostinelli l-ewwel daħal involut fil-politika bħala student. Wara l-gradwazzjoni, huwa mar jaħdem bħala riċerkatur kimiku għall-ENEA (Aġenzija għal teknoloġiji ġodda, enerġija, u l-ambjent). L-interess tiegħu fil-politika ma spiċċax hemm, iżda, hekk kif, matul dan il-perjodu, kellu rwol fil-formazzjoni tal-Għaqda tar-Riċerka CGIL. Mario Agostinelli sar trade unionist full-time fl-1974 meta ngħaqad mal-PCI. Kien involut ħafna fl-għaqda tat-tessuti u fil-Lombardija CGIL, u sar is-segretarju ġenerali ta’ din tal-aħħar fl-1995. Huwa żamm din il-kariga sal-2002. Huwa kompla jiġi elett fil-lista ta’ Rifondazione Comunista fejn kien il-mexxej tal-grupp qabel ma kien ingħaqad ma’ Sinistra Ecologia Liberta fl-2009.

Iż-żmien tiegħu fil-moviment trejdunjonistiku ra lil Mario Agostinelli jieħu rwol ewlieni fil-ġlieda tar-referendum kontra l-enerġija nukleari. Huwa kien responsabbli wkoll mis-CGIL għall-komunità ta’ Brussell. Iż-żmien tiegħu fis-CGIL ra lill-Lombardija taqbad mal-politika tas-saħħa promossa f’pajjiżu dak iż-żmien.

Arbitru għas-solidarjetà Tramuntana-Nofsinhar, Mario Agostinelli qatta’ ħafna mill-ħin tiegħu jiġġieled għall-impjiegi, id-drittijiet soċjali u tax-xogħol.

Ir-ritorn tiegħu fl-ENEA ra lil Mario Agostinelli jikkoordina grupp ta’ 36 riċerkatur. L-għan tagħhom kien li jintroduċu enerġiji li jiġġeddu u l-ħolqien tax-xogħol. Sentejn wara, jiġifieri fl-2004, ħoloq Unaltralombardia. Il-moviment stinka biex iġib politika eqreb tar-raġel fit-triq filwaqt li jġedded forom ta’ rappreżentazzjoni minn isfel għal fuq. L-għan, meta jsir hekk, kien li jagħti vuċi lill-bżonnijiet, l-aspettattivi, u l-proġetti li jgħinu biex jiffurmaw Lombardija differenti iżda aħjar.

Ir-rwol tiegħu fil-Kunsill Reġjonali huwa wieħed li jara lil Mario Agostinelli jiġġieled kontra l-‘federaliżmu fil-wied tal-Po’, il-korruzzjoni fl-amministrazzjoni pubblika, u l-privatizzazzjoni tal-kura tas-saħħa, id-distribuzzjoni tal-ilma, u l-edukazzjoni. Huwa magħruf ukoll għall-ġlieda tiegħu kontra t-tniġġis, il-preservazzjoni ta’ parks u spazji pubbliċi, l-użu ta’ enerġija rinnovabbli, mobilità sostenibbli, rikonverżjoni produttiva, appoġġ għal dawk li mhumiex awtosuffiċjenti, demokrazija parteċipattiva, u għat-trasparenza fl-Amministrazzjoni Pubblika.

Fuq livell internazzjonali, Mario Agostinelli ilu assoċjat mal-Forum Dinji tal-Alternattivi u l-Forum Soċjali Dinji ta’ Porto Alegre għal bosta snin. Fir-rigward ta’ dan, l-għan tiegħu kien ir-riforma fir-rigward tal-ambjent, soċjali, u kwistjonijiet politiċi kif jappartjenu għall-mudell ta' żvilupp attwali. Huwa wkoll il-kelliem għall-Global Energy and Climate Contract.

Mario Agostinelli huwa awtur ta’ nota b’numru ta’ kotba milqugħa tajjeb taħt iċ-ċinturin tiegħu.

Mario Agostinelli – Speaker

Mario Agostinelli, bħala kelliem ewlieni jew konferenza, għandu l-fokus tiegħu fuq il-politika, kwistjonijiet ambjentali, u s-sostenibbiltà.

Mario Agostinelli jgħix l-Italja u jippreżenta t-taħditiet tiegħu bit-Taljan.

Suġġetti ta' Taħdit