Ġenerazzjoni Libertà Mexxejja Futuri Konferenza 2023

Ġenerazzjoni Libertà Mexxejja Futuri Konferenza 2023

Fil-qasam tal-aġenziji tal-kelliema globali, Promotivate huwa xempju ta' eċċellenza, li jirrappreżenta uħud mill-aktar individwi influwenti u ta' ispirazzjoni fid-dinja. Promotivate hija aġenzija ewlenija b'roster ta' 1,500 kelliem. Aktar minn sempliċiment aġenzija, Promotivate tinsab fuq missjoni passjonata biex ixerred l-għarfien u tagħti s-setgħa lill-udjenzi permezz tal-għerf tal-kelliema notevoli tagħha. Avveniment notevoli bħal dan li reċentement wera din id-dedikazzjoni għall-eċċellenza kienet it-3 edizzjoni tal- 'Three Seas Generation Freedom Future Leaders Conference 2023.' fil-Polonja biex jispira liż-żgħażagħ tar-reġjun tat-Tliet Ibħra biex isiru innovaturi. 

Ospitata mill-Fondazzjoni tal-Istat tal-Polonja, organizzazzjoni ddedikata għall-promozzjoni tal-karattru uniku u l-kisbiet tal-Polonja fuq skala kemm nazzjonali kif ukoll globali, il-konferenza kienet ċelebrazzjoni tal-innovazzjoni, it-teknoloġija, il-kultura u t-tradizzjoni. L-isforzi tal-fondazzjoni jallinjaw mal-missjoni ta' Promotivate, li jimmiraw li jipprovdu pjattaforma għal figuri ta' ispirazzjoni biex jaqsmu l-għarfien tagħhom u jmexxu bidla pożittiva.

Sid l-aġenzija, Jonathan Curran, ġab kelliem ewlieni, Steve Wozniak għall-konferenza ewlenija f’Varsavja. Il-ko-fundatur ta 'Apple captivated l-udjenza u mmotivathom biex jinnovaw fil-qasam tat-teknoloġija. Il-parteċipazzjoni tagħhom fl-avveniment ta l-enerġija liż-żgħażagħ li attendew u ħalliet impatt dejjiemi, li ġew mistiedna jitkellmu mill-ospiti grazzjużi mill-Gvern Pollakk. Id-Direttur ta’ Promotivate, Jonathan Curran, kellu l-privileġġ li jakkumpanja lil dan il-ġenju fil-vjaġġ tiegħu biex jispira lill-udjenza.

Il-Qawwa tal-Kelliem Ewlenin

Kelliem ewlieni tas-sengħa jista' simultanjament jispira, jimmotiva, u jeduka lill-udjenza tiegħu. Kelliema ewlenin għandhom ikunu esperti fil-qasam tagħhom biex jipprovdu għarfien siewi u jħeġġu lill-oħrajn biex jiksbu l-kobor.

L-involviment ta' Steve Wozniak fil-Konferenza tal-Mexxejja tal-Ġenerazzjoni tal-Ħelsien tal-Ġenerazzjoni huwa eżempju ewlieni ta' dawn il-kwalitajiet. Huwa qasam l-ideat innovattivi tiegħu u l-proċess tal-ħsieb warajhom u ta wkoll pariri siewja liż-żgħażagħ tal-Polonja dwar dak li hemm bżonn biex tkun xjenzat ta’ suċċess.

Id-dehra ta’ Steve Wozniak fil-konferenza kienet tassew ta’ importanza kbira. It-taħdita tiegħu kienet tinkludi firxa wiesgħa ta’ suġġetti, li ħarġet fl-oqsma tal-innovazzjoni, it-teknoloġija, l-intraprenditorija, u l-futur tat-tmexxija. L-udjenza, stmata għal madwar 800 VIP mistiedna personalment mill-ospiti, kienet tinkludi mexxejja tan-negozju u intraprendituri b'fokus qawwi fuq it-teknoloġija.

Matul il-konferenza, l-għarfien u l-għerf ta’ Wozniak ħallew lill-udjenza mbegħda. Il-ħila tiegħu li jwassal ideat kumplessi b'mod aċċessibbli u impenjattiv hija xhieda tal-impatt li l-mexxejja tal-ħsieb jista' jkollhom fit-tiswir tal-futur.

Tippromwovi Aġenzija: A Game-Changer

Din l-aġenzija twaqqfet fl-2005, iżda inizjalment, kienu ffukati fuq żoni limitati biss. Żviluppa maż-żmien, u issa huma marka dinjija. Huma għandhom aktar minn 1500 kelliem pro f'oqsma multipli bħall-Intelliġenza Artifiċjali, Xjenzi Spazjali, industrija Blockchain, Trasformazzjoni tan-Negozju, Comedy, Divertiment, Kulturali, Servizzi tal-Klijent, Avvanzament Teknoloġiku u ħafna aktar. 

Steve Wozniak, indirizz riċenti liż-żgħażagħ ta' Three Seas fil-Polonja jservi bħala eżempju kbir. Il-konferenza kienet iffukata fuq li tipprovdi għarfien siewi liż-żgħażagħ dwar li jkunu mexxejja fl-industrija teknoloġika. Waqt konverżazzjoni ospitata minn TBC, huwa wieġeb il-mistoqsijiet ta’ dawk li attendew dwar x’inhu essenzjalment meħtieġ fl-industrija tat-teknoloġija u fuq xiex ilu jaħdem. 

Steve Wozniak: It-Tycoon tat-Teknoloġija 

Steve Wozniak, magħruf ukoll bħala "il-Woz", huwa xjenzat teknoloġiku rinomat u ko-fundatur tal-kompjuters tad-dar Apple 1 u Apple II. Huwa irrevoluzzjona l-industrija tal-kompjuter billi vvinta l-ewwel kompjuter tad-dar.

Steve Wozniak u Steve Jobs ko-fundaw Apple u rċevew bosta rikonoxximenti, inkluża l-Midalja Nazzjonali tat-Teknoloġija mill-president tal-Istati Uniti. Steve huwa persuna umli u żieda eċċellenti għall-panel ta’ kelliema fi Promotivate. Huwa ispira liż-żgħażagħ fil-Konferenza taż-Żgħażagħ GenFree 2023 bid-diskors tiegħu. L-enfasi ewlenija tiegħu kienet fuq il-punti li ġejjin.

  • Avvanz fit-Teknoloġija

Waqt id-diskors tiegħu, Steve enfasizza l-importanza tal-avvanz teknoloġiku. Huwa enfasizza kif it-talbiet li dejjem qed jiżdiedu tal-era moderna għamluha essenzjali li tiġi innovata u żviluppata ideat ġodda kontinwament. Steve semma wkoll li l-avvanzi teknoloġiċi jistgħu jibbenefikaw ħafna industriji vitali bħall-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa u l-finanzi. Madankollu, il-ħolqien ta' għodod u soluzzjonijiet ġodda jiddependi fuq il-bżonnijiet tan-nies. Steve ħeġġeġ liż-żgħażagħ ta’ Three Seas biex jaħsbu barra mill-kaxxa u joħorġu b’ideat uniċi.

  • Essenzjali biex Inkun Innovatur

Steve enfasizza tliet ħiliet kruċjali meta mistoqsi dwar l-essenzjali biex issir innovatur. L-ewwelnett, iddikjara li xewqa li titgħallem u tesplora affarijiet ġodda hija essenzjali. Barra minn hekk, li jkollok sens qawwi ta’ kreattività u kunfidenza biex taħseb barra mill-kaxxa hija kruċjali. Fl-aħħar nett, semma li l-ambizzjoni u s-setgħa li nimxu fit-triq iebsa huma meħtieġa. Huwa qassam l-esperjenza tiegħu li beda l-ewwel impriża tiegħu minn garaxx u kif ħajtu kienet ta’ sfida tul.

Jonathan Curran: Il-Viżjonarju Wara Jippromwovi

Jonathan Curran għamel impatt sinifikanti fid-dinja billi uża t-talenti ta 'kelliema tas-sengħa biex itejjeb il-prestazzjoni ta' kumpaniji/dipartimenti differenti. Fl-2005, huwa waqqaf Promotivate li inizjalment kellu biss ftit kelliema li jispeċjalizzaw f'oqsma limitati bħall-motivazzjoni.

Madankollu, il-ħiliet dinamiċi u innovattivi ta’ tmexxija ta’ Curran wasslu biex din l-aġenzija ssir l-aqwa fid-dinja, b’1500 kelliem abbord li jivvjaġġaw globalment. Id-dehra reċenti tiegħu fil-Konferenza tat-Teknoloġija fil-Polonja wriet il-ħiliet tiegħu bħala aġent.

Ġenerazzjoni Libertà Mexxejja Futuri: Vetrina ta' Eċċellenza

Il-konferenza tat-teknoloġija GenFree hija inizjattiva mill-Grupp Three Seas biex tipprovdi għarfien siewi u ħiliet ta 'tmexxija liż-żgħażagħ tat-Tliet Ibħra. Din saret għat-tielet sena konsekuttiva fit-22 ta’ Settembru, 2023. 

Minbarra l-kelliema Promotivate, il-konferenza kellha kelliema ewlenin minn madwar id-dinja li kienu esperti fl-oqsma tagħhom. Ilkoll inġabru fl-Università tat-Teknoloġija ta’ Varsavja biex jagħmlu sessjoni ta’ konversazzjoni u indirizzi maż-żgħażagħ tat-Tliet Ibħra. Madankollu, il-moral tal-komunità tgħolli tassew bl-indirizz ta’ Steve Wozniak, li ġie mħejji tajjeb ħafna għal serje ta’ 3 kunsinni ewlenin.

Hekk kif inħarsu lura lejn it-3 edizzjoni tat-'Three Seas Generation Freedom Future Leaders Conference 2023,' huwa ċar li Promotivate, b'kollaborazzjoni ma' mexxejja viżjonarji bħal Steve Wozniak, qed tkompli tagħmel marka sinifikanti fix-xena dinjija. Dan l-avveniment ma kienx biss konferenza; kienet pjattaforma għat-trawwim tal-innovazzjoni, il-promozzjoni ta’ bidla pożittiva, u l-ispirazzjoni tal-mexxejja ta’ għada.

Bl-isponsors primarji jkunu l-Fondazzjoni tal-Istat tal-Polonja, u msieħba stmati bħal The Warsaw University of Technology u TVP World, din il-konferenza tat eżempju tal-ispirtu kollaborattiv meħtieġ biex imexxi bidla pożittiva. L-avveniment irċieva wkoll patroċinju mill-Bank tal-Iżvilupp tal-Istat Pollakk BGK u l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Pollakk, u kompla jenfasizza l-importanza tiegħu fix-xena nazzjonali u globali.

Jingħadduha

F'dinja fejn l-għarfien u l-ispirazzjoni għandhom qawwa immensa, Promotivate u Steve Wozniak wrew impenn biex joħolqu futur isbaħ għal kulħadd. Hekk kif inkomplu ninnavigaw il-pajsaġġ li dejjem jevolvi ta’ tmexxija, innovazzjoni u konnettività globali, aħna nistennew bil-ħerqa aktar avvenimenti bħall-Konferenza tal-Mexxejja tal-Futur tal-Ħelsien tal-Ġenerazzjoni tat-Tliet Ibħra 2023 li se jsawru d-dinja għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin.