Twoja prywatność zostanie zachowana podczas korzystania z tej witryny. Oznacza to, że Twoje dane nie będą udostępniane nikomu spoza Agencji Promotivate Speakers. Niniejsza Polityka prywatności jest zgodna z polityką RODO z 2018 r. I podejmowane są wszelkie uzasadnione kroki w celu utrzymania bezpiecznej bazy danych.

Polityka

Polityka agencji Promotivate Speakers zakłada poszanowanie i ochronę prywatności naszych użytkowników. Aby wypełnić tę politykę, Agencja Promotivate Speakers zobowiązuje się do podjęcia rozsądnych środków ostrożności w celu zachowania poufności informacji przekazanych przez Ciebie w związku z dostępem i korzystaniem z tej witryny („Witryna”). Agencja Promotivate Speakers zgadza się również na umieszczanie w widocznym miejscu i prostym językiem swoich szczegółowych zasad ochrony prywatności. Agencja Promotivate Speakers nie gromadzi danych osobowych o osobach, z wyjątkiem przypadków, gdy zostały one wyraźnie i świadomie dostarczone przez takie osoby, a Agencja Promotivate Speakers nie będzie sprzedawać, wypożyczać ani wymieniać danych osobowych naszych użytkowników osobom trzecim.

Korzystanie z informacji

Agencja Promotivate Speakers korzysta z Witryny w celu udzielenia odpowiedzi w celu dostarczenia informacji o mówcach, aby odpowiedzieć na Twoje prośby i pomóc w wyborze mówcy na wydarzenie. Możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie przez Promotivate Speakers Agency do kontaktowania się z Tobą w sprawie Twoich konkretnych żądań.

Ujawnianie informacji

Niezależnie od naszej polityki prywatności Agencja Promotivate Speakers może ujawniać dane osobowe w szczególnych przypadkach: (1) gdy mamy powody, by sądzić, że ujawnienie tych informacji jest konieczne do zidentyfikowania, skontaktowania się lub wniesienia pozwu przeciwko osobie, która może wyrządzić krzywdę lub ingerencji (umyślnie lub nieumyślnie) w prawa agencji Promotivate Speakers lub kogokolwiek, kto mógłby zostać skrzywdzony w wyniku takich działań; (2) kiedy wierzymy w dobrej wierze, że wymaga tego prawo; (3) naszej firmie macierzystej lub jakiejkolwiek stronie trzeciej, która może przejąć agencję Promotivate Speakers; oraz (4) w sytuacjach stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa fizycznego jakiejkolwiek osoby.

Polityka plików cookie

Używamy plików cookie z różnych powodów wyszczególnionych na naszej stronie Polityka cookies strona. Niestety w większości przypadków nie ma standardowych branżowych opcji wyłączania plików cookie bez całkowitego wyłączenia funkcji i funkcji dodawanych do tej witryny. Zaleca się pozostawienie wszystkich plików cookie, jeśli nie masz pewności, czy ich potrzebujesz, czy nie, w przypadku gdy są one wykorzystywane do świadczenia usługi, z której korzystasz.

Linki

Ta witryna zawiera łącza do innych witryn. Agencja Promotivate Speakers nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani treści na żadnej z tych innych witryn internetowych, w tym za wszelkie witryny, które mogą wskazywać na szczególne relacje lub „partnerstwo” z agencją Promotivate Speakers. Agencja Promotivate Speakers Agency nie ujawnia unikalnych identyfikatorów osobom odpowiedzialnym za powiązane strony. Witryny, do których prowadzą łącza, mogą jednak gromadzić dane osobowe od Ciebie, gdy łączysz się z ich witryną. To zbieranie informacji nie podlega kontroli agencji Promotivate Speakers. Aby zapewnić ochronę swojej prywatności, zawsze zapoznaj się z polityką prywatności odwiedzanych witryn, korzystając z łączy z tej witryny

Treść wideo

Ta witryna zawiera filmy, które są przesyłane strumieniowo bezpośrednio z naszego hosta lub dostarczane za pośrednictwem łącza do treści zewnętrznych w serwisie YouTube. Agencja Promotivate Speakers nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani treści na żadnej z tych innych witryn internetowych, w tym za wszelkie witryny, które mogą wskazywać na szczególne relacje lub „partnerstwo” z agencją Promotivate Speakers. Możemy zdecydować się na umieszczenie linków do zewnętrznych treści z usługi YouTube, które są istotne dla osób, które promujemy w tej Witrynie. Zgodnie z warunkami zezwoleń i praw wideo w serwisie YouTube, TOS część 6C stanowi: „Niniejszym udzielasz również każdemu użytkownikowi Usługi niewyłącznej licencji na dostęp do Twoich Treści za pośrednictwem Usługi oraz na używanie, reprodukcję, dystrybucję, wyświetlanie i wykonywanie takie Treści, na jakie zezwalają funkcje Usługi i niniejsze Warunki świadczenia usług. ~~ [youTube TOS część 6C] ”Jeśli jakakolwiek osoba lub organizacja zakwestionuje agencję Promotivate Speakers Agency dotyczącą linków do ich otwartych treści w YouTube, powinna nas o tym niezwłocznie poinformować, a link do treści zewnętrznych zostanie usunięty. Użytkownicy YouTube mają również możliwość wyłączenia zewnętrznych linków do swoich treści w YouTube, jeśli chcą.

Nasze zobowiązanie do ochrony prywatności dzieci

Szczególnie ważna jest ochrona prywatności bardzo młodych osób. Nigdy nie zbieramy ani nie przechowujemy informacji w Witrynie od osób, które wiemy, że nie mają ukończonych 13 lat, a żadna część naszej Witryny nie ma na celu przyciągnięcia osób poniżej 13. roku życia.

Jak możesz przeglądać lub poprawiać swoje dane osobowe

Możesz skontaktować się z Promotivate Speakers Agency telefonicznie pod numerem telefonu +350 20008032 lub zapytać (at) promotivate.com, aby dowiedzieć się, czy przechowujemy Twoje dane osobowe. Jeśli posiadamy Twoje dane osobowe, bezpłatnie udostępnimy Ci czytelną kopię takich danych osobowych. Faktyczne błędy w Twoich danych osobowych, w tym nieaktualne informacje, można poprawić, wysyłając nam żądanie pokazujące nasz błąd.

Ograniczenie odpowiedzialności za własność intelektualną

Agencja Promotivate Speakers szanuje własność intelektualną innych i prosimy osoby odwiedzające Witrynę o to samo. Jeśli uważasz, że Twoja praca została wykorzystana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prześlij nam następujące informacje w formie pisemnego powiadomienia. Identyfikacja dzieł chronionych prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostały naruszone; Określenie, gdzie w Witrynie znajduje się materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa autorskie; Oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie spornych materiałów nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​jesteś właścicielem wyłącznych praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich; Twój adres, numer telefonu i adres e-mail; oraz podpis fizyczny lub elektroniczny. Wyślij do: Jonathan Curran, dyrektor zarządzający. Promuj Speakers Agency, World Trade Center, 6 Bayside Road, 1st Floor - Unit 1.02. GX11 1AA, Gibraltar

Telefon  +350 20008032 lub ask (at) promotivate.com

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2020 r