Nagroda Nobla jest przyznawana corocznie osobom lub grupom, które wniosły znaczący wkład w dziedzinie fizyki, chemii, medycyny, literatury, pokoju i nauk ekonomicznych. Został ustanowiony przez szwedzkiego wynalazcę Alfreda Nobla w 1895 roku i jest przyznawany od 1901 roku.

Agencja Promotivate Speakers ma szczęście reprezentować grupę laureatów i nominowanych do Nagrody Nobla, którzy są dostępni do wygłaszania przemówień na całym świecie.

Estera Duflo otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za eksperymentalne podejście do łagodzenia globalnego ubóstwa.

Kailash Satyarti za jego wysiłki na rzecz położenia kresu pracy dzieci i handlowi ludźmi.

Muhammuda Yunusa za pracę nad mikrofinansami i redukcją ubóstwa.

Malala Yousafzai za jej rzecznictwo praw edukacyjnych dla dziewcząt.

Nadia Murad za kampanię przeciwko przemocy seksualnej jako broni wojennej

Sir Bob Geldof za swoją działalność humanitarną.

Skontaktuj się z nami.

/ /