Równość, Różnorodność i Integracja lub EDI to polityka zapewniająca sprawiedliwe traktowanie i możliwości dla wszystkich pracowników. Polityka ta ma na celu wyeliminowanie uprzedzeń i dyskryminacji determinowanych przez specyficzne aspekty tożsamości.

Ale sposób, w jaki omawiamy i sugerujemy EDI w naszych miejscach pracy, stale się zmienia. Nie tak dawno mówiliśmy tylko o różnorodności i integracji, a wcześniej mówiliśmy tylko o różnorodności.

Takie zmiany terminologiczne oznaczają zmianę nastawienia. Ale wiedza o tym, co oznaczają te terminy, jest podstawowym krokiem w budowaniu miejsca pracy zorientowanego na ludzi. Pomaga ludziom uczyć się i rozwijać, a także osiągnąć pełną pozycję.

Skontaktuj się z nami.

/ /

Sugerując różnorodność, sprawiedliwość i integrację w swoim miejscu pracy, przekazujesz wiadomość, że naprawdę troszczysz się o wszystkich swoich pracowników.

Chociaż różnorodność, równość i integracja są ze sobą powiązane, każda z nich ma odrębną koncepcję. Kiedy sugerujesz swoją strategię DEI, ważne staje się zrozumienie ich różnic.

Czym jest różnorodność w miejscu pracy?

Różnorodność to szanowanie, rozpoznawanie i celebrowanie wzajemnych różnic. Zróżnicowane środowisko jest usiane szeroką gamą środowisk i sposobów myślenia, co prowadzi do wzmocnionej kultury kreatywności i innowacji. Różnorodność w miejscu pracy oznacza, że ​​masz wielokulturową siłę roboczą. Różnorodność reprezentuje wszystkie nasze liczne różnice, takie jak rasa, wiek, płeć, seksualność, wykształcenie, klasa społeczna i niepełnosprawność. Musisz wziąć pod uwagę wszystkie te czynniki różnorodności.

Ważne jest również, aby zrozumieć, jak różnorodność ewoluowała na przestrzeni lat. Tam, gdzie kiedyś różnorodność była kojarzona z rasą, seksualnością i demografią płci w twoim miejscu pracy, w nowoczesnym miejscu pracy znaczenie się zmieniło. Definicja obejmuje teraz wiedzę, kulturę i doświadczenie. Pracodawcy mają obowiązek szanować każdy głos.

Czym jest integracja w miejscu pracy?

Włączenie oznacza zapewnienie każdemu pracownikowi zasobów i możliwości rozwoju. Jeśli różnorodność odnosi się do tworzenia siły roboczej o różnym pochodzeniu i doświadczeniu, polityka integracyjna polega na oddaniu im głosu. Dlatego różnorodność i integracja idą w parze.

Włączenie ma miejsce wtedy, gdy wszyscy Twoi ludzie czują, że należą do Twojej firmy. Oznacza to, że mogą wyrażać swoje opinie i nie czują się wykluczeni ze względu na swoją tożsamość.

Czym jest kapitał własny w miejscu pracy?

E w EDI oznacza „słuszność”. Kapitał własny to polityka, którą stosujesz, aby wspierać różnorodność i integrację w swojej firmie. Oznacza to również, że uważasz każdy z nich za wyjątkowy i odpowiednio dostosowujesz jego wymagania. Identyfikując strukturalne nierówności w miejscu pracy, znajdziesz konkretne i praktyczne rozwiązania.

Firmy zorientowane na akcje przechodzą ciągły proces tworzenia zrównoważonej i sprawiedliwej sytuacji dla wszystkich.

Jak promować różnorodność, równość i integrację w miejscu pracy

Unikaj rozwijania nieświadomego uprzedzenia:

Nieświadome nastawienie odnosi się do uczuć uprzedzeń, które mogą być ukryte pod spodem. Niekoniecznie integruje się z naszymi świadomymi lub deklarowanymi przekonaniami, co oznacza, że ​​należy zająć się nieświadomymi uprzedzeniami.

Liderzy mogą zwrócić na to uwagę, pomagając pracownikom zrozumieć, w jaki sposób nieświadome uprzedzenia mogą wpływać na pracowników, a także jakie działania można podjąć, aby temu zapobiec. Jednym ze sposobów na podniesienie świadomości i radzenie sobie z nieświadomymi uprzedzeniami jest zachęcanie pracowników do oceny, kwestionowania i analizowania ich założeń i uprzedzeń. Można ich poprosić o zapisanie swoich uprzedzeń. W ten sposób mogą być świadomi, kiedy te nieświadome uprzedzenia stają się bardziej świadome.

Spraw, aby spłata kapitału była ważna:

Każdemu pracownikowi należy zapewnić uczciwe szanse. Określ, którzy pracownicy otrzymują zaniżone wynagrodzenie za podobne role lub obowiązki.

Utwórz strategiczny program szkoleniowy:

Możesz również przeprowadzić szkolenie w zakresie różnorodności, aby pomóc pracownikom zrozumieć wpływ różnic kulturowych na ludzi. Może obejmować wszystko, od koncepcji czasu i stylów komunikacji po indywidualność i radzenie sobie z konfliktami. Pamiętaj, aby przekazać znaczenie szkolenia i problemy, które może rozwiązać.

Rozważ święta wszystkich kultur:

Jednym ze sposobów budowania świadomości różnorodności i promowania większej integracji jest śledzenie wszystkich świąt religijnych i kulturowych. Zapytaj swoich ludzi, jak będą obchodzić swoje święta.

Poproś o opinię:

Stwórz kulturę informacji zwrotnych, aby zrozumieć, co dzieje się pod powierzchnią. Przeprowadzanie ankiet w miejscu pracy zapewni ci informacje wymagane do podejmowania świadomych decyzji i minimalizowania lub eliminowania wszelkich śladów uprzedzeń lub dyskryminacji w określonym dziale lub obszarze organizacji.

Przejrzyj zasady firmy:

Upewnij się również, że oceniasz te rzeczy w Twojej firmie, w których może mieć miejsce dyskryminacja. Możesz zacząć od zrewidowania zasad firmy.