Francesca Bria — prelegentka — przez agencję Promocja mówców

Franciszka Bria

Mówca konferencyjny Francesca Bria — przez agencję Promuj mówców

Franciszka Bria

Włoski Forbes Top 50 Women in Technology, ekspert ds. polityki cyfrowej i innowacji: doradca ONZ (World Urban Forum) prowadzący DECODE


Europie

Włochy

Zobacz filmy i powiązane głośniki

Skontaktuj się z nami

  Ekspert ds. polityki cyfrowej i innowacji Francesca Bria jest prezesem włoskiego Narodowego Funduszu Innowacji oraz członek zarządu RAI, włoskiego nadawcy publicznego. Jest także honorowym profesorem na UCL w londyńskim Instytucie Innowacji i Celów Publicznych oraz członkiem New European Bauhaus High-level Roundtable

  Jej wcześniejsza kariera polegała na tym, że Francesca Bria pełniła rolę Główny Cyfrowy Technologia i innowacje dla miasta Barcelona, ​​Hiszpania. To stanowisko sprawiło, że objęła wiodącą rolę w programie inteligentnego miasta. W tym czasie była także członkiem-założycielem wspieranej przez ONZ platformy Cities Coalition for Digital Rights. Platforma promuje zrównoważony rozwój cyfryzacja i transformacja cyfrowa w miastach. Ona też była starszy doradca Światowego Forum Miejskiego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Forum koncentruje się na ludziach i ich prawach cyfrowych w miastach cyfrowych. W ramach innej funkcji kieruje projektem DECODE, który zajmuje się suwerennością danych w Europie. Inne zajmowane stanowiska to członek grupy eksperckiej Komisji Europejskiej ds. Ekonomicznego i Społecznego Wpływu Badań i Innowacji (ESIR) oraz starszy doradca w programie EC STARTS (Innowacje na styku nauki, technologii i sztuki).

  Jej stanowisko jako Senior Programme Lead w brytyjskiej agencji innowacyjnej NESTA umożliwiło jej kierowanie projektem UE D-CENT. To jest Największe europejskie platformy demokracji cyfrowej i waluty cyfrowe projekt. Kierowała również projektem DSI4EU, w ramach którego doradzała UE w zakresie innowacji cyfrowych i polityki innowacji cyfrowych.

  Jeśli chodzi o jej wykształcenie, Francesca Bria posiada tytuł doktora. w zakresie innowacji i przedsiębiorczości na londyńskim Imperial College oraz tytuł magistra gospodarki cyfrowej na Uniwersytecie Londyńskim w Birbeck. W swojej karierze wykładała na kilku uniwersytetach we Włoszech i Wielkiej Brytanii oraz doradzał różnym rządom oraz organizacjom publicznym i prywatnym w zakresie polityki technologicznej i innowacyjnej a także ich wpływ na środowisko i struktury społeczno-gospodarcze.

  Francesca Bria była nominowana i otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Przykłady:

  Francesca Bria – prelegentka

  Francesca Bria to wszechstronna mówczyni konferencyjna, która wypowiada się na wszystkie tematy związane z cyfryzacją i prywatnością danych. Mieszka we Włoszech i prezentuje w języku angielskim i włoskim.

  Mówiące tematy