Frank-Jürgen Richter - Mówca - przez Promuj agencję prelegentów

Franka-Jürgena Richtera

Prelegent konferencji Frank-Jürgen Richter - przez Promotivate Speaker Agency

Franka-Jürgena Richtera

BRICS, rynki wschodzące i poprawa globalnej współpracy gospodarczej


Europie

Szwajcaria

Zobacz filmy i powiązane głośniki

Skontaktuj się z nami

  Dr Frank-Jürgen Richter jest niemieckim przedsiębiorcą, a obecnie prezesem Horasis. Richter jest częstym mówcą na temat gospodarki BRICS, uczonym i autorem 37 książek i licznych artykułów na temat globalnej strategii i azjatyckiego biznesu.

  Przed założeniem Horasis, który promuje globalny zrównoważony rozwój poprzez zachęcanie do współpracy między wschodzącymi i rozwijającymi się rynkami, Richter był dyrektorem Światowego Forum Ekonomicznego. Richter współpracuje z czołowymi liderami biznesowymi, politycznymi i intelektualnymi na całym świecie. Doradza rządom i organizacjom sektora prywatnego w kwestiach takich jak globalizacja, handel i zrównoważony rozwój.

  W tym czasie zdobył bogate doświadczenie i wiedzę na temat światowej sceny gospodarczej, biznesowej i politycznej oraz jej kluczowych graczy. Pod jego kierownictwem szczyty Forum w Azji i azjatyckiej części „Davos” ewoluowały w celu ułatwienia wymiany wiedzy między liderami biznesu, rządu i społeczeństwa obywatelskiego.

  Jego książka, The Asian Economic Catharsis, podkreśliła azjatyckie otoczenie biznesu i to, jak azjatyckie firmy odskoczyły od azjatyckiego kryzysu z 1998 roku. Jego pisma pojawiły się w prasie finansowej i regionalnej, takiej jak The International Herald Tribune.

  Richter uzyskał doktorat z zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie w Stuttgarcie po studiach z zarządzania przedsiębiorstwem i inżynierii mechanicznej w Niemczech, Francji i Japonii.

  Richter przemawiał do publiczności w Brookings Institute, Harvard University, Beijing University, National Research University Higher School of Economics, Moskwie, Royal Institute of International Affairs i na wielu imprezach korporacyjnych na wysokim szczeblu.