Meredith Whittaker - Prelegent - Agencja Promotivate Speaker Agency

Meredith Whittaker

Prelegentka konferencji Meredith Whittaker - Agencja Promotivate Speaker Agency

Meredith Whittaker

Prezes Fundacji Signal i jeden z czołowych na świecie ekspertów w zakresie etycznego wykorzystania Sztucznej Inteligencji. Założyciel otwartej grupy badawczej Google i współzałożyciel Instytutu AI Now


Ameryka Północna

Zobacz filmy i powiązane głośniki

Skontaktuj się z nami

/ /

Meredith Whittaker jest prezeską Fundacji Signal do którego dołączyła w 2022 roku. Jej misją jest „chroń wolność słowa i umożliwiaj bezpieczną globalną komunikację dzięki technologii prywatności typu open source”.

Wcześniej była profesorem badań Minderoo na Uniwersytecie Nowojorskim. Jest także założycielką Google Open Research Group i współzałożycielką Instytut AI Now.

O jej badaniach i zainteresowaniach, Meredith Whittaker analizuje społeczne implikacje sztucznej inteligencji i odpowiedzialnej za nią branży technologicznej. Szczególny nacisk kładzie na władzę i ekonomię polityczną, które napędzają komercjalizację technologii obliczeniowej.

Meredith Whittaker pracowała w Google przez trzynaście lat, zanim objęła stanowisko na Uniwersytecie Nowojorskim. Czas spędzony tam ją dostrzegł kierował zespołami ds. produktów i inżynierów, założył Google’s Open Research Group i współzałożył M-Lab. M-Lab to globalnie rozproszona platforma pomiarowa sieci, która zapewnia największe na świecie źródło danych o wydajności Internetu. Pracowała także nad kwestiami prywatności i bezpieczeństwa oraz pomagała zapewniać fundusze, strategię i wsparcie dla wysiłków zapewniających prywatność zarówno ze strony rządów, jak i dużych firm technologicznych.

Pracując w Google, Meredith Whittaker pomagała także kierować organizacją związkową. Ona była jeden z głównych organizatorów, którzy sprzeciwiają się kontraktom wojskowym firmy, ich ograniczona reakcja na AI i jej potencjalnie szkodliwe skutkii był głównym organizatorem Google Walkout.

Obecnie za pośrednictwem Signal Meredith Whittaker kontynuuje współpracę z organizatorami w dziedzinie technologii, wierząc, że wspólne działania są konieczne, aby zapewnić znaczącą odpowiedzialność technologiczną. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku skoncentrowanej energii przemysłowej.

Meredith Whittaker przez całą swoją karierę doradzała Białemu Domowi, FCC, miastu Nowy Jork, Parlamentowi Europejskiemu oraz wielu różnym rządom i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego o sztucznej inteligencji, polityce internetowej, pomiarach, prywatności i bezpieczeństwie.

Meredith Whittaker – mówca konferencyjny

Jako główny mówca Meredith Whittaker ma ogromną wiedzę na temat wszystkich zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją oraz jej różnymi zaletami i wadami. Mieszka w USA i prezentuje w języku angielskim. W 2024 roku będzie współpracować z Unią Europejską nad etycznym wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Tematy głośników