Paul Polman - Mówca - przez Promuj agencję Speaker

Paweł Polman

Prelegent konferencji Paul Polman - By Promotivate Speaker Agency

Paweł Polman

Jeden z wiodących na świecie dyrektorów generalnych, który z wielkim sukcesem prowadzi zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju w Unilever


Europie

Holandia

Wielka Brytania

Zobacz filmy i powiązane głośniki

Skontaktuj się z nami

/ /

Paul Polman jest znanym mówcą, jeśli chodzi o przywództwo oraz zrównoważone i odpowiedzialne strategie biznesowe. Jest zdeterminowany, aby wywierać pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo jako całość. Pracował dla wielkich nazwisk, w tym Unilever, Nestlé i Dow Chemical Company. Został rozpoznany za jego „Unilever Sustainable Living Plan”. Przyspieszył działania przedsiębiorstw na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym i nierówności. Wiodący zwolennik, który „biznes powinien być siłą dobra”

Paul Polman jest tym, który przewodzi wyzwaniu zmniejszenia śladu środowiskowego powodowanego przez duże firmy na całym świecie

W firmie Unilever pierwszego dnia pełnienia funkcji dyrektora generalnego ogłosił, że nie będzie wydawał kwartalnych wytycznych i raportów dotyczących akcji. Zamiast tego Paul udowodnił, że udany i długoterminowy model obejmujący wielu interesariuszy działał, zapewniając całkowity zwrot dla akcjonariuszy w wysokości 290% podczas jego kadencji.

Jako dyrektor generalny Unilever był jedną z najlepiej prosperujących firm w branży. Paul podkreślił uzasadnienie biznesowe na 2030 r program rozwoju, gdy został powołany do Panelu Wysokiego Szczebla Sekretarza Generalnego ONZ (SDG), którego nadal broni. Jest członkiem założycielem Business & Zrównoważony rozwój Komisja ONZ.

 „wyróżniający się dyrektor generalny ostatniej dekady”. Czasy finansowe

Paul Polman tak liczne nagrody za jego wkład w odpowiedzialny biznes. Niektóre z nich to WWF Złoty Medal Konserwacji Księcia Edynburga (2013), Champion UN Foundation for Global Change Award (2014), Rainforest Alliance Lifetime Achievement Award (2014), Oslo Business for Peace Award (2015) i ONZ Nagroda Mistrza Ziemi Programu Środowiskowego (2015).

Dane wspierające zarządzanie
Niektóre twarde dane odzwierciedlają przemianę, jaką Polman przekazał Unileverowi od czasu jego przybycia. Fabryki emitują o 47% mniej CO2 i jednocześnie wytwarzają więcej produktów. Z kolei wpływ w stosunku do odpadów z użytkowania konsumenckiego został zmniejszony o około 29% od 2010 r. Z drugiej strony ilość odpadów trafiających na składowiska zmniejszyła się o 85%.
W innym porządku, oficjalne dane firmy ignorują, że na podstawie wprowadzonych przez nią usprawnień zaoszczędzili blisko 430 mln USD w latach 2008-2016. Ponadto w 2015 roku koncern przeprowadził analizę swoich głównych i ustalili, że 12 marek zrównoważonego życia odpowiadało za prawie połowę wzrostu firmy, rozwijając się o 30% szybciej niż reszta firmy.

Mimo że jest odpowiedzialnym biznesmenem, Polman jest też świetny Filantrop. Jest także założycielem organizacji charytatywnej „The Kilimanjaro Blind Trust”, mającej na celu oświecanie dzieci z wadami wzroku w Afryce poprzez umiejętności czytania i pisania.

On Krzesła IMAGINE, społeczne przedsięwzięcie poświęcone zmianom systemowym oraz Saïd Business School, a także wiceprzewodniczący UN Global Compact oraz B Team Leader. Paul jest Honorowym Przewodniczącym Międzynarodowej Izby Handlowej, którą prowadził przez dwa lata.

 

Książka: „Dodatni netto” – dając więcej niż biorą, opublikowana w 2021 r.

Eksplodując pięćdziesiąt lat korporacyjnego dogmatu, Paul Polman i guru megatrendów Andrew Winston twierdzą, że aby dobrze prosperować, firmy muszą stać się „Net Positive” – dając więcej, niż biorą.

Publikując swój nowy podręcznik przetrwania dla liderów biznesu Polman i Winston, po raz pierwszy ujawniają kluczowe wnioski płynące z Unilever i pionierskich firm na całym świecie, pokazujące, jak firmy mogą czerpać zyski z rozwiązywania problemów świata, a nie ich tworzenia.

Ten ekscytujący poradnik dostarcza wskazówek dla kadry kierowniczej i inwestorów, pracujących w różnych sektorach i na wszystkich poziomach, w jaki sposób zabezpieczyć przyszłość swojej firmy, jednocześnie stawiając czoła niektórym z naszych największych wspólnych wyzwań, od zmian klimatycznych po nierówności rasowe i niesprawiedliwość społeczną. W równym stopniu historia ludzkiej transformacji, co historia transformacji biznesowej, „Net Positive” wyjaśnia, że ​​odnoszące sukcesy firmy muszą przeorientować się od wewnątrz, a także swoje relacje z konkurentami, społeczeństwem obywatelskim i maklerami władzy politycznej. Co najważniejsze, określa, jak to zrobić.

Paul Polman - mówca

Paul był doskonałym mówcą z ogromnym doświadczeniem w przywództwie, zarządzaniu zmianą, celach zrównoważonego rozwoju (SDGs) i działaniach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. To człowiek, który wie, jak połączyć trwały wzrost gospodarczy ze zmniejszeniem śladu środowiskowego biznesu.

Mówiące tematy

Tematy mówienia Paula Polmana to (w języku angielskim lub niderlandzkim)

Zarezerwowaliśmy Paulowi rozmowę z największym zespołem zarządzającym afrykańskimi firmami telekomunikacyjnymi w lutym 2022 roku. Oto ogólna ocena Paula w celach informacyjnych:

Paul Polman Mówienie opinii 2 Wiosna 2022 300x169 - Paul Polman Paul Polman Speaking Evaluation MTN Group Wiosna 2022 300x168 - Paul Polman

  • „Tylko serdeczne podziękowania za wkład i inspirację dla naszych liderów na MTN GLG 2022. Twoja wiadomość została bardzo dobrze przyjęta i dziękujemy za dostosowanie przemówienia tak, aby odzwierciedlało zastosowanie dla MTN i naszych liderów, gdy prowadzą, przekształcają się i wymyślają na nowo w 2022 roku. " Pozdrawiam Charl

    Grupa MTN Afryka, luty 2022

  • Paweł Polman „Tylko serdeczne podziękowania za wkład i inspirację dla naszych liderów na MTN GLG 2022. Twoja wiadomość została bardzo dobrze przyjęta i dziękujemy za dostosowanie przemówienia tak, aby odzwierciedlało zastosowanie dla MTN i naszych liderów, gdy prowadzą, przekształcają się i wymyślają na nowo w 2022 roku. " Pozdrawiam Charl
    5 / 5