Iñigo de la Serna - Prelegent - By Promotivate Speaker Agency

Iñigo de la Serna

Prelegent konferencji Iñigo de la Serna - By Promotivate Speaker Agency

Iñigo de la Serna

Hiszpański Ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju, Smart City, Infrastruktury i Technologii


Europie

Hiszpania

Zobacz filmy i powiązane głośniki

Skontaktuj się z nami

/ /

Iñigo de la Serna, doświadczony polityk hiszpański, był ministrem transportu i robót publicznych w latach 2016-2018. Wcześniej podjął się rola burmistrza Santander i był członkiem kilku międzynarodowych organów i organizacji. Udało mu się połączyć swojego zawodowego inżyniera jako inżyniera budownictwa ze służbą publiczną. Jego głównym celem była poprawa hiszpańskiego infrastruktura.

Przez dwie kadencje pełnił funkcję burmistrza Santander rozwinął zainteresowanie rozwojem miast i ich znaczeniem pod względem rozwój kraju i regionu. Zainteresowanie to zostało jeszcze bardziej rozpalone, gdy Iñigo de la Serna został przewodniczącym Hiszpańskiej Federacji Gmin i Prowincji. On został chętnych do promowania dalszej współpracy pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym w zakresie rozwoju zrównoważone, nowoczesne miasta. Doprowadziło to do założenia przez niego Hiszpańskiej Sieci Małych Miast, której przewodniczył przez cztery lata.

Na szczeblu międzynarodowym Iñigo de la Serna sprawował przewodnictwo w Radzie Gmin i Regionów Europy oraz był członkiem kilku organizacji międzynarodowych. Pełnił funkcje radnego ds. środowiska, wody i plaż oraz dyrektora gabinetu ministra środowiska i planowania terytorialnego rządu kantabryjskiego. Był także zastępcą parlamentu kantabryjskiego w dwóch parlamentach.

Przed rozpoczęciem kariery politycznej Iñigo de la Serna pracował w sektorze prywatnym. Ukończył studia w zakresie inżynierii lądowej na Uniwersytecie w Kantabrii, był kierownikiem wydziału hydrauliki w firmie konsultingowej APIA XXI.

Iñigo de la Serna – Mówca

Jako prelegent konferencji Iñigo de la Serna dzieli się swoją wiedzą na temat miast i innowacji. Łącząc swoje doświadczenie w polityce i jako inżynier budownictwa lądowego, zajmuje się obszarami, które obejmują rozwój regionalny, koncentrując się na inteligentnych miastach i promuje wykorzystanie infrastruktury i technologii do podnoszenia standardów życia. Mieszka w Hiszpanii i mówi po hiszpańsku i angielsku.

Mówiące tematy