Koert van Mensvoort - Mówca - Przez Promuj agencję mówców

Koerta van Mensvoorta

Prelegent konferencji Koert van Mensvoort - przez Promuj agencję prelegentów

Koerta van Mensvoorta

Artysta, filozof i technolog, propagujący koncepcję Next Nature


Europie

Holandia

Zobacz filmy i powiązane głośniki

Skontaktuj się z nami

/ /

Artista, filozof i ekspert w dziedzinie technologii najbardziej znany ze swojej pracy nad filozoficzną koncepcją Next Nature, Koert van Mensvoort wierzy w ideę, że środowisko technologiczne stało się złożone, wszechobecne i autonomiczne. Co więcej, uważa, że ​​najlepiej jest postrzegać go jako posiadający własną naturę. On ma na celu lepsze zrozumienie naszego współewolucyjnego związku z technologią, a tym samym wytyczenie drogi ku przyszłości, która będzie wynagradzać zarówno ludzkość, jak i planetę.

Koert van Mensvoort zaczął tworzyć gry wideo. To było w drugiej połowie lat osiemdziesiątych. Jednak w latach 1980. kontynuował studia informatyczne, filozofię i sztukę, uzyskując tytuł magistra informatyki na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven. Stamtąd uzyskał tytuł magistra w Sandberg Institute, tytuł magistra w Rietveld Academy w Amsterdamie oraz tytuł doktora. w dziedzinie wzornictwa przemysłowego na Politechnice w Eindhoven w 1990 roku.

Koert van Mensvoort również wykorzystuje wszystkie media zmaterializować swoją filozofię. Przykładem jest wędrowny supermarket NANA, który prezentuje produkty nanotechnologiczne, które mogą trafić na półki w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Inne przykłady obejmują Datafountain, który łączy pieniądze z wodą i film dokumentalny „Tatusiu! The Woods Smell of Shampoo i wiele innych.

A płodny pisaćr, ma autor Next Nature i The In Vitro Meat Cookbook we współpracy z Hendrikiem Janem Grievinkiem. Jest także dyrektorem Next Nature Network, organizacji zajmującej się ochroną przyrody idź do natury a nie z powrotem. Ponadto Koert van Mensvoort jest stypendystą Next Nature na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven, członkiem zarządu Towarzystwa Sztuki Holenderskiej Królewskiej Akademii Nauk oraz członkiem nadzorującym organizacji nadawczej VPRO. Wcześniej pracował jako badacz w Center for User-System Interaction, nauczyciel w Sandberg Institute i Visionary in Residence w Art Center College of Design w Pasadenie w USA.

Koert van Mensvoort - mówca

Jako główny mówca Koert van Mensvoort stara się przekazać swoje przesłanie o tym, jak postęp technologiczny i środowisko powinny być ze sobą w symbiozie. Mieszka w Holandii i prowadzi prezentacje w języku niderlandzkim i angielskim.

Mówiące tematy

  • „Koert to naprawdę homo universalis”.

    Nicole Segers, Duurzaamheid spotkał een lach

  • Koerta van Mensvoorta „Koert to naprawdę homo universalis”.
    5 / 5