Pandit Dasa - Mówca - Promuj agencję prelegenta

Pandit Dasa

Skontaktuj się z nami

/ /

Limit znaków wynosi 255 z 255

Pandit Dasa jest uważnym ekspertem w dziedzinie przywództwa, autorem i głównym mówcą. Jest bardzo poszukiwany pomaganie firmom i zespołom na całym świecie w rozwiązywaniu problemów społecznych i związanych z wydajnością spowodowane globalną pandemią i wieloma innymi czynnikami rozpraszającymi uwagę pracowników.

Uważany za czołowego eksperta w zakresie przywództwa uważności, Pandit Dasa przedstawia najnowsze badania naukowe na temat uważności, a jako mówca przemawiał do niezliczonych firm z listy Fortune 500 i Fortune 100. W ten sposób zainspirował zarówno liderów, jak i tych, którzy aspirują do stanowisk przywódczych zarządzać i przewodzić w uważny sposób bez ego.

Jest rozchwytywanym prelegentem Mindful Leadership, prowadząc warsztaty na ten temat w Google, Bank of America, The Royal Bank of Canada, JP Morgan Chase, Harvard, Columbia University, Novartis, UBS, Intel, Citibank, The World Bank, i wiele więcej. Pandit prezentował się również na Oracle HCM, krajowych konwencjach SHRM, Światowym Szczycie Rządowym w Dubaju, SHRM Arkansas, WorkHuman Conferences i TEDx.

Pandit pojawił się w The New York Times, Inc. Magazine, między innymi Psychology Today, Wall Street Journal, PBS i NPR.

Pandit opisuje swoją podróż do i od mnichów do bycia założycielem i dyrektorem generalnym Conscious Living, LLC w swojej książce:Miejski mnich: odkrywanie karmy, świadomości i boskości. Mówiąc w skrócie, Pandit wstąpił do nowojorskiego klasztoru, w którym przez piętnaście lat mieszkał jako mnich po tym, jak jego rodzina straciła wielomilionowe interesy. To wydarzenie było punktem zwrotnym w jego życiu. Również w tym okresie zaczął rysować podobieństwa między wierzeniami Wschodu i Zachodu oraz włączać pewne wschodnie zasady do zachodniego sposobu myślenia.

Pandit Dasa - mówca

Pandit Dasa przedstawia słuchaczom swoje badania nad uważnością, wyjaśniając, jak ważne jest dawanie przykładu i komunikować się uważnie, jednocześnie zarządzając swoimi emocjami. Uczy również słuchaczy różnych ćwiczeń oddechowych i skupienia, które mogą wykonywać zarówno w domu, jak iw biurze. Jego celem jest pomóc ludziom rozwinąć nie tylko pozytywne cechy przywódcze, ale także zmniejszyć stres i niepokój, jednocześnie zwiększając produktywność i inteligencję emocjonalną w tym samym czasie.

Cechą keynotes Pandita jest popularna opcja, w której publiczność spędza ostatnie 10 minut prezentacji z zamkniętymi oczami w stanie uważności. Alternatywnie, Pandit może powrócić do sesji uważności później w dniu następującym po wygłoszeniu przemówienia.

As firmy i organizacje dążą do odbudowy zarówno społecznej, jak i wydajnościowej swoich zespołów, Pandit jest bardzo dobrze przygotowany do przemawiania i prowadzenia grup przez ten proces.

Pandit Dasa – najnowsze i najbardziej pożądane przemówienie:

Tworzenie pozytywnej i uważnej kultury w miejscu pracy

Wielka Rezygnacja i wzrost walki o zdrowie psychiczne wymagają transformacji kultury miejsca pracy. Aby przyciągnąć, zaangażować i zatrzymać największe talenty, liderzy muszą stworzyć miejsce pracy bardziej skoncentrowane na człowieku i pracownikach.

Absolutnie ważne jest, abyśmy dawali przykład i dawali przykład stworzyć środowisko pracy, które nie tylko zachęca, ale także wspiera nasze dobre samopoczucie psychiczne, fizyczne i emocjonalne dzięki czemu możemy występować na wysokim poziomie, dbając jednocześnie o siebie i swoje rodziny.

W swoim dostosowanym do potrzeb przemówieniu, które może być wygłaszane na żywo lub wirtualnie, omawia i zapewnia praktyczne wnioski dotyczące następujących elementów:

W wyniku tego przemówienia słuchacze będą mogli:

Większość klientów, którym przedstawia Pandit, również z zadowoleniem przyjmie włączenie medytacji sesja, która sprawdza się zarówno na żywo, jak i wirtualnie.

Dodatkowe tematy wystąpień

Aktualizacja: Najnowsza książka Pandit Dasa, data publikacji sierpień 2023 r

Uważność dla wędrującego umysłu: zmieniające życie narzędzia do radzenia sobie ze stresem i poprawy zdrowia psychicznego w pracy i życiu

Zmniejsz poziom stresu i stań się szczęśliwszy i bardziej produktywny w pracy i życiu osobistym

Napisana przez mnicha, który stał się guru przywództwa, Uważność dla wędrującego umysłu oferuje unikalny wgląd w to, jak możesz skoncentrować swój umysł, stać się bardziej odpornym, lepiej reagować na konflikty i budować silniejsze relacje zawodowe (i osobiste). To wszystko jest możliwe, gdy zaczniesz rozumieć, jak działa twój umysł i przejmiesz kontrolę nad tym skomplikowanym mechanizmem. Ta książka pokaże ci, jak zidentyfikować i zamknąć „aplikacje”, które ciągle działają w twoim umyśle, abyś mógł wyeliminować rozproszenia i znaleźć większy spokój i produktywność w codziennym życiu.

W tej książce znajdziesz konkretne procesy medytacyjne i działania, które możesz podjąć, aby odnieść sukces na początku lub kontynuacji podróży. Poprzez prezentacje i wykłady w całym kraju autor Pandit Dasa zaoferował swoją mądrość dotyczącą stosowania uważności w miejscu pracy. W tej książce dzieli się z tobą swoją mądrością, ujawniając, że bez względu na okoliczności zewnętrzne lub środowisko możesz znaleźć czas i przestrzeń na refleksję i odblokowanie korzyści płynących z uważności.

Uważność dla wędrującego umysłu jest dla każdego, kto szuka rozwiązania dla ciągłego uczucia przytłoczenia, rozproszenia i niepokoju, które nękają nas w dzisiejszym pędzącym, nasyconym mediami świecie. Naucz swój mózg, jak blokować hałas i znajdować koncentrację, i obserwuj radykalną przemianę, jaką uważność może dokonać w twoim życiu.

Warsztat (3 1/2 godziny): Tworzenie uważnej i pozytywnej kultury w miejscu pracy

Rozwój i ogólny sukces organizacji jest określony przez jej kulturę i przywództwo. Pozytywna kultura w miejscu pracy wzmacnia pracę zespołową, współpracę i morale. W rezultacie zwiększa zaangażowanie pracowników, pomaga budować lepsze relacje z klientami i może prowadzić do wzrostu sprzedaży.

Absolutnie kluczowe jest, aby liderzy dawali przykład i tworzyli środowisko pracy, które nie tylko zachęca, ale także wspiera nasze dobre samopoczucie psychiczne, fizyczne i emocjonalne, abyśmy mogli działać na wysokim poziomie, jednocześnie dbając o siebie, rodzinę i obowiązki zawodowe.

Ten warsztat będzie dotyczył znaczenia tworzenia środowiska, w którym bitwy ego nie doprowadzą firmy do upadku i gdzie jednostki są skłonne odłożyć na bok własny interes w imię wyższego dobra. Tworzy środowisko, w którym jednostki są skłonne docenić wkład swoich współpracowników, zamiast czuć się przez nich zagrożone.

Pandit Dasa opowie o swojej osobistej podróży, w jaki sposób i dlaczego żył jako mnich w Nowym Jorku przez 15 lat i dlaczego nie jest już mnichem. Podzieli się również swoimi kluczowymi wnioskami z tego doświadczenia, takimi jak zamykanie aplikacji w umyśle i rozwijanie odporności podczas niepewności i zmian.

Podczas tego interaktywnego warsztatu słuchacze wezmą udział w dyskusji na następujące tematy skupione na tworzeniu uważnej i pozytywnej kultury w miejscu pracy:

Samoopieka i granice

 • Co obecnie robimy dla własnej dbałości o siebie?
 • Gdzie nam brakuje i jak możemy to poprawić?
 • Jakie granice stworzyliśmy, aby utrzymać równowagę między życiem zawodowym a prywatnym? • Jak możemy poprawić jakość naszego snu
 • W jaki sposób zachęcamy i promujemy równowagę między życiem zawodowym a prywatnym w organizacji?

Uznanie 

 • Jak często doceniamy wkład naszych kolegów? • Jakich metod używamy, aby wyrazić wdzięczność? 
 • Jak uznanie może wpłynąć na sprzedaż i interakcję z klientem 
 • Czy możemy zidentyfikować osoby, które musimy docenić, a które zostały pominięte? • Jak rozwijać pozytywne więzi społeczne w miejscu pracy 

Uważna komunikacja 

 • Słuchanie, aby dogłębnie zrozumieć naszych klientów i współpracowników z empatią • Jak słuchamy, aby zrozumieć, a nie odpowiadać 
 • Zrozumienie naszego przekazu i tonu komunikacji • Jak zarządzać emocjami podczas trudnych spotkań 

Uważność 

Udostępnione zostaną wyniki badań nad uważnością. Publiczność zostanie następnie zaangażowana w różnorodne świeckie ćwiczenia oddechowe, skupienia i wdzięczności, które mogą pomóc zmniejszyć stres, niepokój i depresję, jednocześnie poprawiając przejrzystość i produktywność. 

Po ćwiczeniu publiczność zaangażuje się w dyskusję, aby określić najlepszy sposób wykorzystania praktyk uważności w miejscu pracy.

 • „Miałem przyjemność uczestniczyć w interesującej prezentacji podczas dni bezpieczeństwa w organizacji, w której pracuję. Pandit wykonał niesamowitą robotę, nie tylko dostarczając cennych informacji na temat uważności firmie inżynierów, ale także utrzymywał uwagę i zaangażowanie w środowisku wirtualnym. Wdzięczny i zachwycony”.

  Jurate L Wolfe Naukowiec zajmujący się ludźmi i systemami | Wizjoner i Chief Empowerment Officer (CEO) w Kennedy Space Center (NASA)

 • Pandit Dasa „Miałem przyjemność uczestniczyć w interesującej prezentacji podczas dni bezpieczeństwa w organizacji, w której pracuję. Pandit wykonał niesamowitą robotę, nie tylko dostarczając cennych informacji na temat uważności firmie inżynierów, ale także utrzymywał uwagę i zaangażowanie w środowisku wirtualnym. Wdzięczny i zachwycony”.
  5 / 5
 • „Mieliśmy Pandita jako gościa na kilku wydarzeniach w HP. Publiczności bardzo podobały się sesje. Jego osobista historia jest bardzo inspirująca, a jego prezentacje były łatwe do prześledzenia. Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie, Pandit!”

  Adrian Iordan Kierownik Programu Doświadczeń Pracowniczych - Hewlett Packard

 • Pandit Dasa „Mieliśmy Pandita jako gościa na kilku wydarzeniach w HP. Publiczności bardzo podobały się sesje. Jego osobista historia jest bardzo inspirująca, a jego prezentacje były łatwe do prześledzenia. Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie, Pandit!”
  5 / 5
 • „Pandit przedstawił sesję na temat uważności dla ponad 2,000 Arkadyjczyków. Odzew był przytłaczający. Jego mądre rady, spokojna mowa, kierowana medytacja i odpowiedzi na pytania zostały cudownie dobrze przyjęte. Byłem pod wrażeniem jego zdolności do spontanicznego odpowiadania na trudne pytania, z odpowiedziami, które były łatwe do zrozumienia i miały całkowity sens. Jego prowadzona medytacja pomogła ludziom uziemić się i być wdzięcznymi za to, co mamy, w świecie, w którym czasami trudno o tym pamiętać. Zostawił nam narzędzia, których potrzebujemy, aby ludzie mogli wdrażają uważność w ich codziennym życiu. A wszystko to, a praca z nimi jest przyjemnością”.

  Irum Malik Partner, Infrastructure UK Partner

 • Pandit Dasa „Pandit przedstawił sesję na temat uważności dla ponad 2,000 Arkadyjczyków. Odzew był przytłaczający. Jego mądre rady, spokojna mowa, kierowana medytacja i odpowiedzi na pytania zostały cudownie dobrze przyjęte. Byłem pod wrażeniem jego zdolności do spontanicznego odpowiadania na trudne pytania, z odpowiedziami, które były łatwe do zrozumienia i miały całkowity sens. Jego prowadzona medytacja pomogła ludziom uziemić się i być wdzięcznymi za to, co mamy, w świecie, w którym czasami trudno o tym pamiętać. Zostawił nam narzędzia, których potrzebujemy, aby ludzie mogli wdrażają uważność w ich codziennym życiu. A wszystko to, a praca z nimi jest przyjemnością”.
  5 / 5
 • „Pandit był prezenterem podczas naszego ostatniego Dnia Zarządzania Projektami w firmie AbbVie. Oprócz zmian spowodowanych pandemią nasza organizacja przeszła również wiele innych zmian, w tym fuzję. Prezentacja Pandita była mile widzianym balsamem dla nas wszystkich, którzy potrzebują aby zrobić sobie przerwę w pracowitym czasie, nabrać dystansu i poćwiczyć troskę o siebie. Poczucie uzdrowienia i ulgi po jego prezentacji było prawie namacalne. Jego historia w tle jest również naprawdę interesująca ”.

  Laura Pelehach, kierownik projektu PMP — strategiczne globalne etykietowanie w firmie AbbVie Pharmaceuticals

 • Pandit Dasa „Pandit był prezenterem podczas naszego ostatniego Dnia Zarządzania Projektami w firmie AbbVie. Oprócz zmian spowodowanych pandemią nasza organizacja przeszła również wiele innych zmian, w tym fuzję. Prezentacja Pandita była mile widzianym balsamem dla nas wszystkich, którzy potrzebują aby zrobić sobie przerwę w pracowitym czasie, nabrać dystansu i poćwiczyć troskę o siebie. Poczucie uzdrowienia i ulgi po jego prezentacji było prawie namacalne. Jego historia w tle jest również naprawdę interesująca ”.
  5 / 5
 • „Kiedy otacza nas niepewność z powodu Covid, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że każdy dzień jest ważniejszy, aby pracować nad naszym zdrowiem psychicznym, pojawił się Pandit Dasa w naszym życiu. Co za przyjemność słuchać was przez ten rok, uczestniczyć w waszych sesja uważności, aby uzyskać wskazówki, aby poczuć się lepiej. W moim przypadku byłeś prawdziwą pomocą, a także rozszerzyłem moją rodzinę i 3 dzieci na nasze sesje uważności i zabawy w domu. DZIĘKI Pandit za inspirację i pomoc w ulepszaniu naszej zdrowie psychiczne. Kellogg's traktuje to bardzo poważnie, ponieważ ludzie są w centrum wszystkiego i stanowią naszą przewagę konkurencyjną, dlatego poprosiliśmy firmę Pandit o pomoc wszystkim naszym pracownikom Kellogg na całym świecie. Polecam wszystkim firmom i osobom indywidualnym."

  Susana Entero Diaz, Kellogg Corporation

 • Pandit Dasa „Kiedy otacza nas niepewność z powodu Covid, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że każdy dzień jest ważniejszy, aby pracować nad naszym zdrowiem psychicznym, pojawił się Pandit Dasa w naszym życiu. Co za przyjemność słuchać was przez ten rok, uczestniczyć w waszych sesja uważności, aby uzyskać wskazówki, aby poczuć się lepiej. W moim przypadku byłeś prawdziwą pomocą, a także rozszerzyłem moją rodzinę i 3 dzieci na nasze sesje uważności i zabawy w domu. DZIĘKI Pandit za inspirację i pomoc w ulepszaniu naszej zdrowie psychiczne. Kellogg's traktuje to bardzo poważnie, ponieważ ludzie są w centrum wszystkiego i stanowią naszą przewagę konkurencyjną, dlatego poprosiliśmy firmę Pandit o pomoc wszystkim naszym pracownikom Kellogg na całym świecie. Polecam wszystkim firmom i osobom indywidualnym."
  5 / 5
 • „Pandit jest bardzo angażującym mówcą i przeprowadził trzy sesje poświęcone uważności w DTCC dla zespołu Total Rewards, naszej globalnej populacji dyrektorów zarządzających i naszych pracowników w USA. Oprócz prowadzenia medytacji uważności z przewodnikiem, Pandit mówił o swoim wyjątkowym pochodzeniu, o tym, jak uważność wiąże się z ogólnym dobrostanem człowieka oraz o korzyściach, jakie może wnieść do codziennego życia, w tym doświadczeń w miejscu pracy. Nasi pracownicy przekazali pozytywne opinie na temat tych sesji i cieszymy się, że możemy kontynuować współpracę z firmą Pandit, ponieważ w ramach naszych ofert świadczeń priorytetowo traktujemy dobro naszych pracowników ”.

  Tracy Dimaculangan, Benefits Associate w DTCC

 • Pandit Dasa „Pandit jest bardzo angażującym mówcą i przeprowadził trzy sesje poświęcone uważności w DTCC dla zespołu Total Rewards, naszej globalnej populacji dyrektorów zarządzających i naszych pracowników w USA. Oprócz prowadzenia medytacji uważności z przewodnikiem, Pandit mówił o swoim wyjątkowym pochodzeniu, o tym, jak uważność wiąże się z ogólnym dobrostanem człowieka oraz o korzyściach, jakie może wnieść do codziennego życia, w tym doświadczeń w miejscu pracy. Nasi pracownicy przekazali pozytywne opinie na temat tych sesji i cieszymy się, że możemy kontynuować współpracę z firmą Pandit, ponieważ w ramach naszych ofert świadczeń priorytetowo traktujemy dobro naszych pracowników ”.
  5 / 5
 • „Pandit dołączył do naszej grupy ~ 100 amerykańskich i kanadyjskich sprzedawców usług finansowych na coroczną sesję zewnętrzną. Szukaliśmy mówcy, który poruszyłby temat niezwiązany z biznesem, dotyczący osobistego dobrego samopoczucia. Pandit dostarczył nam. Przeprowadził nas przez wszystkie badania, które potwierdzają, dlaczego uważność jest ważna i wpływa na nasze zdrowie. Sesję zamknął prowadzoną medytacją. Recenzje naszego zespołu były bardzo pozytywne. Pandit nie był typowym mówcą, którego słyszymy na jednym z tych spotkań, ale był mile widzianą zmianą tempa. Z przyjemnością poleciłbym go każdej organizacji poszukującej eksperta w dziedzinie uważności ”.

  Remberto Del Real, dyrektor ds. Marketingu | Kreatywny innowator zorientowany na wyniki

 • Pandit Dasa „Pandit dołączył do naszej grupy ~ 100 amerykańskich i kanadyjskich sprzedawców usług finansowych na coroczną sesję zewnętrzną. Szukaliśmy mówcy, który poruszyłby temat niezwiązany z biznesem, dotyczący osobistego dobrego samopoczucia. Pandit dostarczył nam. Przeprowadził nas przez wszystkie badania, które potwierdzają, dlaczego uważność jest ważna i wpływa na nasze zdrowie. Sesję zamknął prowadzoną medytacją. Recenzje naszego zespołu były bardzo pozytywne. Pandit nie był typowym mówcą, którego słyszymy na jednym z tych spotkań, ale był mile widzianą zmianą tempa. Z przyjemnością poleciłbym go każdej organizacji poszukującej eksperta w dziedzinie uważności ”.
  5 / 5
 • „Miałem okazję zaprosić Pandit Dasa do naszych biur IBM w Austin, aby porozmawiać z naszym zespołem wsparcia rozwoju na temat zarządzania stresem i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Nauczył nasz zespół, jak budować pozytywne relacje, radzić sobie z emocjami i doceniać pracę współpracowników. Jeden z członków powiedział, że sesja była „odświeżająca”, a inny chciał wiedzieć, kiedy będzie mógł wrócić. Uwielbialiśmy go tutaj i mamy nadzieję, że będziemy z nim ponownie pracować ”

  Anil kumar Damodaran, kierownik zespołu - doradczy inżynier oprogramowania w IBM

 • Pandit Dasa „Miałem okazję zaprosić Pandit Dasa do naszych biur IBM w Austin, aby porozmawiać z naszym zespołem wsparcia rozwoju na temat zarządzania stresem i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Nauczył nasz zespół, jak budować pozytywne relacje, radzić sobie z emocjami i doceniać pracę współpracowników. Jeden z członków powiedział, że sesja była „odświeżająca”, a inny chciał wiedzieć, kiedy będzie mógł wrócić. Uwielbialiśmy go tutaj i mamy nadzieję, że będziemy z nim ponownie pracować ”
  5 / 5
 • „Pandit był angażującym i interesującym mówcą, który przedstawił niezwykle aktualny i istotny temat w dzisiejszym miejscu pracy. Szczególnie podobało nam się ćwiczenie, które wykonał, kazał wszystkim ćwiczyć uważność w dużym pokoju! ”

  Julie Laine, starszy wiceprezes, dyrektor ds. Zgodności, Comcast Cable i wiceprezes, starszy zastępca radcy prawnego, Comcast Corporation

 • Pandit Dasa „Pandit był angażującym i interesującym mówcą, który przedstawił niezwykle aktualny i istotny temat w dzisiejszym miejscu pracy. Szczególnie podobało nam się ćwiczenie, które wykonał, kazał wszystkim ćwiczyć uważność w dużym pokoju! ”
  5 / 5
 • „Chciałbym skorzystać z okazji i z wielkim entuzjazmem zarekomendować firmę Pandit Dasa za przemawianie do zadań związanych z uważnym przywództwem. Miałem przyjemność współpracować z Panditem podczas konferencji Arkansas Society for Human Resource Management 2017. Jako główny mówca na tym wydarzeniu przedstawił on wnikliwe, eksperckie treści dotyczące przywództwa, które zostały niezwykle dobrze przyjęte. Pandit żył jako „Miejski Mnich” (stąd tytuł jego książki). Jestem pod wrażeniem jego prawdziwej chęci zmiany życia w pozytywny sposób. Jego wypowiedź jest silna i szczera i widać, że żyje zgodnie z tym, czego uczy. Jego pozytywna marka osobista wpłynie na jego odbiorców ”.

  Sheila Moss, SHRM-SCP, SPHR, właścicielka Information Solutions Team LLC

 • Pandit Dasa „Chciałbym skorzystać z okazji i z wielkim entuzjazmem zarekomendować firmę Pandit Dasa za przemawianie do zadań związanych z uważnym przywództwem. Miałem przyjemność współpracować z Panditem podczas konferencji Arkansas Society for Human Resource Management 2017. Jako główny mówca na tym wydarzeniu przedstawił on wnikliwe, eksperckie treści dotyczące przywództwa, które zostały niezwykle dobrze przyjęte. Pandit żył jako „Miejski Mnich” (stąd tytuł jego książki). Jestem pod wrażeniem jego prawdziwej chęci zmiany życia w pozytywny sposób. Jego wypowiedź jest silna i szczera i widać, że żyje zgodnie z tym, czego uczy. Jego pozytywna marka osobista wpłynie na jego odbiorców ”.
  5 / 5
 • „Pandit został zaproszony, aby opowiedzieć o korzyściach płynących z Mindfulness w dynamicznym, pełnym stresu środowisku pracy. W wydarzeniu wzięło udział około 60 osób. Pandit to bardzo przystojny i pełen entuzjazmu mówca. Ma wyjątkową zdolność do sprawiania, że ​​uważność jest odpowiednia, dostępna i łatwa do zastosowania w sytuacji w miejscu pracy. Jego podkreślenie badań naukowych nad uważnością zadowoliło nawet największych sceptyków słuchaczy, ponieważ pod każdym względem przerósł nasze oczekiwania. Po jego przemówieniu i sesji wiele osób wspomniało, że byli bardziej zrelaksowani, skoncentrowani, pełni energii i produktywni. Wszyscy, którzy byli obecni, chcą go ponownie w najbliższej przyszłości i gorąco polecają go jako prezentera ”.

  Naresh Chauhan, wiceprezes

 • Pandit Dasa „Pandit został zaproszony, aby opowiedzieć o korzyściach płynących z Mindfulness w dynamicznym, pełnym stresu środowisku pracy. W wydarzeniu wzięło udział około 60 osób. Pandit to bardzo przystojny i pełen entuzjazmu mówca. Ma wyjątkową zdolność do sprawiania, że ​​uważność jest odpowiednia, dostępna i łatwa do zastosowania w sytuacji w miejscu pracy. Jego podkreślenie badań naukowych nad uważnością zadowoliło nawet największych sceptyków słuchaczy, ponieważ pod każdym względem przerósł nasze oczekiwania. Po jego przemówieniu i sesji wiele osób wspomniało, że byli bardziej zrelaksowani, skoncentrowani, pełni energii i produktywni. Wszyscy, którzy byli obecni, chcą go ponownie w najbliższej przyszłości i gorąco polecają go jako prezentera ”.
  5 / 5
 • „Po raz pierwszy spotkałem Pandita, kiedy przyszedł przemawiać w biurach Royal Bank of Canada na Manhattanie. Natychmiast zwrócił uwagę wszystkich, opowiadając, jak przez 15 lat żył jako mnich w Nowym Jorku, a teraz po mnichach, rozmawia z korporacjami o nauce i praktykach uważności. Jego przemówienie było ujmujące, zabawne i oparte na badaniach. Jego treść dotycząca tego, jak uważność i medytacja mogą obniżyć stres i zwiększyć produktywność, była niezwykle istotna i praktyczna dla mnie i moich kolegów, którzy pracują na parkiecie. Tak bardzo pokochaliśmy jego przemówienie, że mieliśmy go z powrotem na dwie dodatkowe sesje. Podczas jego ostatniej wizyty treść Pandita była skierowana do naszych liderów i dyrektorów zarządzających. Jego przesłania dotyczące dawania przykładu, doceniania współpracowników, zarządzania emocjami, komunikowania się ze współczuciem i przewodzenia z pokorą, naprawdę odbiły się na naszym przywództwie ”.

  Kevin Mjaatvedt, wiceprezes ds. Sprzedaży kapitału instytucjonalnego

 • Pandit Dasa „Po raz pierwszy spotkałem Pandita, kiedy przyszedł przemawiać w biurach Royal Bank of Canada na Manhattanie. Natychmiast zwrócił uwagę wszystkich, opowiadając, jak przez 15 lat żył jako mnich w Nowym Jorku, a teraz po mnichach, rozmawia z korporacjami o nauce i praktykach uważności. Jego przemówienie było ujmujące, zabawne i oparte na badaniach. Jego treść dotycząca tego, jak uważność i medytacja mogą obniżyć stres i zwiększyć produktywność, była niezwykle istotna i praktyczna dla mnie i moich kolegów, którzy pracują na parkiecie. Tak bardzo pokochaliśmy jego przemówienie, że mieliśmy go z powrotem na dwie dodatkowe sesje. Podczas jego ostatniej wizyty treść Pandita była skierowana do naszych liderów i dyrektorów zarządzających. Jego przesłania dotyczące dawania przykładu, doceniania współpracowników, zarządzania emocjami, komunikowania się ze współczuciem i przewodzenia z pokorą, naprawdę odbiły się na naszym przywództwie ”.
  5 / 5