Wiodący prelegenci konferencyjni zlokalizowani w Belgii przez Promotivate Speakers Agency. Oprócz prelegentów z Belgii, na konferencje sprowadzamy czołowych międzynarodowych mówców do Brukseli, Brugii i Gandawy.

Pozostań z nami w kontakcie.