Den cirkulära ekonomin är ett ekonomiskt system som är utformat för att vara restaurerande och regenerativt av naturen. I en cirkulär ekonomi minimeras avfall och föroreningar och resurser används på ett hållbart sätt. Vi har expertföreläsare tillgängliga för att prata med din publik.

Kontakta oss.
    Vad är den cirkulära ekonomin?

    Den cirkulära ekonomin är ett ekonomiskt system som är utformat för att vara restaurerande och regenerativt av naturen. I en cirkulär ekonomi minimeras avfall och föroreningar och resurser används på ett hållbart sätt. Detta i motsats till den traditionella linjära ekonomin, som bygger på modellen ta-använd-använd-avyttring, där resurser utvinns ur jorden, används för att skapa produkter och sedan kasseras som avfall. I en cirkulär ekonomi hålls resurser i bruk så länge som möjligt, och återvinns sedan och regenereras för att skapa nya produkter och material. Detta bidrar till att minska miljöpåverkan från ekonomisk verksamhet och kan också skapa nya affärsmöjligheter och stimulera ekonomisk tillväxt.

     

    Huvudtalare om den cirkulära ekonomin av Promotivate Worldwide

    Promotivate har en ledande grupp experter som huvudtalare med fokus på cirkulär ekonomi. Dessa talare har expertis inom relevanta ämnen som hållbarhet, smarta städer, framtidens mobilitet och samarbete inom försörjnings- och produktionskedjan. Be oss om hjälp för att hitta en perfekt talare för en kommande konferens eller event.