Vad är ekosystem, hur och när ska man bygga dem?

Varför bryr sig om ekosystem och varför utformar företag ekosystem istället för produkter? Vad är de och hur skiljer de sig från andra organisatoriska modeller? Hur förändrar de konkurrenslandskapet och varför utformar företag ekosystem i stället för produkter? Ekosystem har långa traditioner men i olika former t.ex. lokaliserade och specialiserade industridistrikt.

Hur omdefinierar företag det konkurrenslandskap och den konkurrensdynamik som ingår; omdefiniera logiken för värdeskapande och värdebemyndigande; omdefiniera affärsarkitekturen; hantering av interaktiv företags interaktioner blir viktigare än att utföra aktiviteter; omdefiniera företagets konkurrensposition och logik i det nya, bredare affärssammanhanget.

Hur utformar företag ett ekosystem, vilka är de viktigaste utmaningarna i element och utmaningar att utforma och bygga dem?

Hur är digital transformation involverad i processen?

Vi representerar några av världens ledande experter och professionella konferenstalare inom detta område. Denna insida-kunskap har tillhandahållits av professor Carmelo Cennamo och är en översikt över en grundton som han spelade i Ryssland med titeln: "Varför, hur och när ska man bygga ett ekosystem?"

Kontakta oss.