Hur hanterar organisationer sina medarbetare över gränserna och arbetar mer effektivt som ett team? Promotivate representerar några av Europas ledande experter som talar om hur man kan förbättra de anställdas välbefinnande inom företag, vilket i slutändan leder till att förbättra det övergripande kulturlandskapet.

Kontakta oss.