Avvägningen mellan livet hemma och livet på jobbet har blivit av stort intresse när fler människor arbetar hemifrån och livet blir mer stressande till följd av tekniska framsteg. Våra talare är experter på hur människor kan förbättra sin vardag.

Kontakta oss.