Irlands ledande talare för bransch- och företagskonferenser i Dublin, Cork, Galway och Belfast. Promotivate tar också regelbundet ett bredare utbud av ledande talare till Irland från Europa för konferenser.

Håll kontakten med oss.

    ->