Irlands ledande konferenstalare om ett brett spektrum av ämnen från affärsmotivation till innovation och välbefinnande. Promotivate tar också regelbundet ett bredare utbud av ledande talare från Europa till evenemang och konferenser till Irland.

Håll kontakten med oss.

    ->