Organisationer behöver tydlighet om den senaste GDPR-lagstiftningen och vad det är för att hantera B2C- och B2B-personuppgifter och företagskontaktuppgifter etiskt och säkert.

Kontakta oss.

    ->