Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık veya EDI, tüm çalışanlar için adil muamele ve fırsat sağlama politikasıdır. Bu politika, kişinin kimliğinin belirli yönleri tarafından belirlenen önyargı ve ayrımcılığı ortadan kaldırmayı amaçlar.

Ancak iş yerlerimizde EDI'yi tartışma ve ima etme şeklimiz sürekli gelişiyor. Çok uzun zaman önce değil, sadece çeşitlilik ve kapsayıcılıktan bahsettik ve ondan önce sadece çeşitlilikten bahsettik.

Terminolojideki bu tür değişiklikler, tutumda bir değişimi temsil eder. Ancak bu terimlerin ne anlama geldiğini bilmek, insan odaklı bir işyeri inşa etmede temel bir adımdır. İnsanların tam konumlarına ulaşmalarının yanı sıra öğrenmelerine ve büyümelerine yardımcı olur.

Bizimle temasa geçin.

  İş yerinizde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı ima ederek, tüm çalışanlarınızı gerçekten önemsediğiniz mesajını iletmiş olursunuz.

  Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık birbiriyle ilişkili olsa da, her biri ayrı bir kavramla gelir. DEI stratejinizi ima ederken, farklılıklarını anlamak önemli hale gelir.

  İşyerinde Çeşitlilik Nedir?

  Çeşitlilik, birbirimizin farklılıklarına saygı duymak, onları tanımak ve kutlamaktır. Çok çeşitli geçmişlere ve zihniyetlere sahip çeşitli bir ortam, güçlendirilmiş bir yaratıcılık ve yenilik kültürüne yol açar. İşyerindeki çeşitlilik, çok kültürlü bir iş gücünüz olduğu anlamına gelir. Çeşitlilik, ırk, yaş, cinsiyet, cinsellik, eğitim, sınıf ve engellilik gibi birçok farklılığımızı temsil eder. Tüm bu çeşitlilik faktörlerini göz önünde bulundurmanız gerekir.

  Çeşitliliğin yıllar içinde nasıl geliştiğini anlamak da önemlidir. Çeşitliliğin bir zamanlar iş yerinizin ırk, cinsellik ve cinsiyet demografik yapısıyla ilişkilendirildiği yerde, modern iş yerinde anlam değişti. Tanım artık bilgi, kültür ve deneyimi içermektedir. İşverenlerin her sese saygı duyması gerekir.

  İşyerine Katılım Nedir?

  Kapsayıcılık, her çalışana gelişmek için kaynak ve fırsat verildiğinden emin olmak anlamına gelir. Çeşitlilik, farklı geçmişlere ve deneyimlere sahip bir iş gücü yaratmak anlamına geliyorsa, kapsayıcı bir politika tamamen onlara ses vermekle ilgilidir. Bu nedenle çeşitlilik ve kapsayıcılık el ele gider.

  Dahil etme, tüm çalışanlarınızın şirketinize ait olduklarını hissetmeleridir. Bu, fikirlerini ifade edebilecekleri ve kimlikleri nedeniyle dışlanmış hissetmedikleri anlamına gelir.

  İşyerinde Eşitlik Nedir?

  EDI'deki E, 'eşitlik' anlamına gelir. Eşitlik, şirketinizde çeşitliliği ve katılımı desteklemek için dahil ettiğiniz politikalardır. Ayrıca, her birini benzersiz olarak değerlendirdiğiniz ve gereksinimlerine uygun şekilde uyum sağladığınız anlamına gelir. İş yerinizdeki yapısal dengesizlikleri tespit ederek somut ve pratik çözümler bulacaksınız.

  Öz sermaye odaklı işletmeler, durumu herkes için dengeli ve adil hale getirmek için devam eden bir süreçten geçer.

  İşyerinde Çeşitlilik, Eşitlik ve Katılım Nasıl Teşvik Edilir?

  Bilinçsiz Önyargı Geliştirmekten Kaçının:

  Bilinçsiz önyargı, altında gizlenmiş olabilecek önyargı duygularını ifade eder. Bilinçli inançlarımızla veya beyan edilen inançlarımızla mutlaka bütünleşmez, yani bilinçsiz önyargıların ele alınması gerekir.

  Liderler, çalışanların bilinçsiz önyargıların çalışanları nasıl etkileyebileceğini ve bunu durdurmak için ne gibi önlemler alınabileceğini anlamalarına yardımcı olarak buna dikkat edebilir. Farkındalığı artırmanın ve bilinçsiz önyargılarla başa çıkmanın bir yolu, çalışanlarınızı varsayımlarını ve önyargılarını değerlendirmeye, sorgulamaya ve analiz etmeye teşvik etmektir. Önyargılarını yazmaları istenebilir. Bu şekilde, bu bilinçsiz önyargıların ne zaman daha bilinçli hale geldiğinin farkında olabilirler.

  Pay Eşitliğini Önemli Hale Getirin:

  Her çalışana adil fırsat sağlanmalıdır. Hangi çalışanlara benzer roller veya sorumluluklar için düşük ücret verildiğini belirleyin.

  Stratejik Eğitim Programı Oluşturun:

  Çalışanların kültürel farklılıkların insanlar üzerindeki etkisini anlamalarına yardımcı olmak için çeşitlilik eğitimi de verebilirsiniz. Zaman kavramlarından ve iletişim tarzlarından bireyselliğe ve çatışmalarla uğraşmaya kadar her şeyi kapsayabilir. Eğitimin önemini ve çözebileceği sorunları mutlaka iletin.

  Tüm Kültürlerin Tatillerini Düşünün:

  Çeşitlilik konusunda farkındalık yaratmanın ve daha fazla kapsayıcılığı teşvik etmenin bir yolu, tüm dini ve kültürel bayramların kaydını tutmaktır. Halkınıza bayramlarını nasıl kutlayacaklarını sorun.

  Geri Bildirim İsteyin:

  Yüzeylerin altında neler olup bittiğini anlamak için bir geri bildirim kültürü oluşturun. İşyeri genelinde anketler yapmak, sizi bilinçli kararlar vermek ve kuruluşun belirli bir bölümü veya alanı içindeki önyargı veya ayrımcılık izlerini en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için gereken bilgilerle donatacaktır.

  Şirket Politikalarını İnceleyin:

  Ayrıca, işinizde ayrımcılığın gerçekleşebileceği şeyleri değerlendirdiğinizden emin olun. Şirket politikalarını gözden geçirerek başlayabilirsiniz.

  ->