Sürdürülebilirlik, iş ve çevre olmak üzere iki alan için geçerli olabilir. İşletmeler nasıl ilerleyip ileride kalıyor? Şirketler ve endüstriler üretimlerini çevreye zarar vermeyecek şekilde nasıl uyarlar? Konuşmacılarımız bu iki kilit alandaki tartışmaya da sürdürülebilirlik konusunda cevap veriyor.

Bizimle temasa geçin.